Ford

CKU

MZSPXIII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urzędu Gminy w Rymanowie

Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

Porządek sesji:

Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności
2. Przyjęcie porządku obrad
- Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym
4. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów z działalności w okresie między sesjami
5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XII sesji Rady
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
- w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie oraz nadanie statutu
- w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
- w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klimkówka/2014" - część "A"
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl