UP Sanok
Fiat

Starostwo

Budowlanka

CKU

Mechanik Krosno

Naftówka

MZSP

XVII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
- protokół z XV nadzwyczajnej sesji z dnia 27 listopada 2019 r.
- protokół z XVI nadzwyczajnej sesji z dnia 12 grudnia 2019 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
6. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2020 rok, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2019/2020
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
12. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
14. Podsumowanie roku 2019.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2020 rok.
16. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl