UP Sanok
Fiat

MZSP

Naftówka

ZSP2

CKU

Mechanik Krosno

Budowlanka

Starostwo

XXI sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 138).
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl