UP Sanok
Hyundai

Budowlanka

CKU

MZSP

Naftówka

Starostwo

Mechanik Krosno

XX sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

-

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Remiza OSP Iwonicz
Zagrodniki, 38-440 Iwonicz

Wstęp wolny

Główne tematy Sesji:
1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok,
- przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
- uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,
- opłaty uzdrowiskowej,
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
2. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl