UP Sanok
Hyundai

Naftówka

Starostwo

Mechanik Krosno

MZSP

CKU

ZSP2

Budowlanka

XX sesja Rady Gminy Korczyna

-

Urząd Gminy w Korczynie

Dom Strażaka w Korczynie
Szczepanika 2, 38-420 Korczyna

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i podjęcie uchwały.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Korczyna na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – „Opracowanie dokumentacji – budowa chodnika i zatok w m. Krasna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego – „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czarnorzeki”
11. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
12. Sprawy różne, komunikaty.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl