Fiat

CKU

MZSPXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Korczyna

-

Urząd Gminy w Korczynie

Dom Strażaka w Korczynie
Jana Szczepanika 2, 38-420 Korczyna

Wstęp wolny

Porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna:
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Informacja o sprawie zamiaru budowy bloku energetycznego przez gminę Krosno
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej za 2020 rok
6. Zamknięcie obrad sesji

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl