Informatyka
CKUXXV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XIX i XX sesji
4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe,
3) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
4) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi
8. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami
9. Zamknięcie obrad

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl