Informatyka
CKUXXI Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna

Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości (projekt Nr XXI/619/20),
2.2. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXI/620/20),
2.3. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr XXI/621/20),
2.4. dodatkowych wyborów ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt Nr XXI/622/20).
3. Zamknięcie sesji.

 

XXI Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl