Ford

CKU

MZSPXXV sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

-

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

OSP Iwonicz
Zagrodniki 20, 38-440 Iwonicz

Wstęp wolny

Główne tematy Sesji:
Podejmowanie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
- wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
- wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-Zdroju;
- udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok;
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019;
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl