XIX Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym za 2019 rok
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Krościenko Wyżne
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne za 2019 rok
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku
10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2019 rok;
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2019 rok;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2020/2021;
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
e) udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania;
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok;
g) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok;
h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok;
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023.
11. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
13. Zamknięcie obrad.

 

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2020 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT