Informatyka
CKUXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie za 2019 rok wraz z informacją o bieżącej sytuacji Szpitala związanej z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.
5. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2019 rok wraz z aktualną sytuacją Pogotowia dotyczącą zagrożenia związanego z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie za 2019 rok (realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie krośnieńskim) oraz informacja o pomocy jaką Powiatowy Urząd Pracy oferuje pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach „Tarczy antykryzysowej COVID-19”.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.
12. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok 2019.
13. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego.
18. Wnioski i oświadczenia.
19.Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl