UP Sanok
Ford

Mechanik Krosno

CKU

Budowlanka

Starostwo

MZSP

Naftówka

XXIX sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zarządzenia na terenie Gminy Dukla poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 199),
b) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 200).
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl