Ford

CKU

MZSPXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
4. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXV/190/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
b) Podjęcie uchwały Nr XXV/191/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
c) Podjęcie uchwały Nr XXV/192/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
5. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
7. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl