Ford Krosno

Sklep

VIVO! Krosno


KPU Krosno

SKU

LXII sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

LXII sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 23 września 2022 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji
Turystycznej za 2021 rok.
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2022 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli (druk nr 403),
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 404),
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022 -2036 (druk nr 405),
d) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na rok 2023 z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.:„Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska” (druk nr 406),
e) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” (druk nr 407).
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

LXII sesja Rady Miejskiej w Dukli

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl