Hyundai

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

LXII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

LXII sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku o godzinie 16:15 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2023 r.
4. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
5. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LXII/479/2023 w sprawie funduszu sołeckiego.
b) Podjęcie uchwały Nr LXII/480/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród
i wyróżnień Wójta Gminy Chorkówka dla zawodników oraz trenerów za wysokie osiągnięcia w
działalności sportowej i szkoleniowej.
c) Podjęcie uchwały Nr LXII/481/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
d) Podjęcie uchwały Nr LXII/482/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chorkówka.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
7. Zakończenie obrad.

 

LXII sesja Rady Gminy Chorkówka

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl