XI Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej

Uzdrowisko RymanówLXXVI sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

LXXVI sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 roku o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LXXIV sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 grudnia 2023 r.
b) z LXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 stycznia 2024 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/580/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi.
b) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/581/2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku.
c) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/582/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Chorkówka.
d) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/583/2024 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie planu ogólnego Gminy”.
e) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/584/2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.
f) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/585/2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.
g) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/586/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
h) Podjęcie uchwały Nr LXXVI/587/2024 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

 

LXXVI sesja Rady Gminy Chorkówka

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl