17 listopada 2014 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 na poziomie poradni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie będzie obchodzony Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.
  

Głównym organizatorem i inicjatorem jest krośnieński Szpital, przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.W tym dniu zostaną zorganizowane stanowiska, przy których będzie można dokonać bezpłatnego pomiaru:

- poziomu cukru we krwi,

- ciśnienia tętniczego,

- tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy,

- wagi ciała oraz wzrostu, z których będzie obliczony wskaźnik BMI,

- dodatkowo będzie można rozwiązać testy na uzależnienie i motywację zaprzestania palenia.Celem kampanii prowadzonej w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w 2013 jest zmniejszenie liczby osób chorujących na cukrzycę oraz wczesne wykrycie jej objawów po przez podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków cukrzycy.Ponadto będzie prowadzona promocja i edukacja zdrowotna na temat cukrzycy, żywienia w cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz innych schorzeń powodujących zagrożenie zdrowia i życia człowieka. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z Powiatu Krośnieńskiego i okolic.