Rozpoczęła się termomodernizacja szkoły gastronomicznej w Iwoniczu- Zdroju. Prace mają zakończyć się we wrześniu.
Trwają intensywne prace związane z dociepleniem budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynku ZSGH", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku.

Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji CO, montaż odnawialnych źródeł energii: solarów i paneli fotowoltaicznych. Budynek szkoły oddany do użytku w 1965 roku z nadbudową w roku 1986 wymaga modernizacji energetycznej oraz poprawy wyglądu zewnętrznego. Koszty ogrzewania są zawsze poważnym obciążeniem dla każdego właściciela budynku i dzięki termomodernizacji znacznie obniżą się wydatki i zmniejszy zużycie energii . Ponadto uczniowie i pracownicy szkoły będą posiadać lepsze warunki do nauki i pracy.

Wartość całkowita zadania wynosi ponad 772 tys. zł. Zadanie będzie współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie projektu przewidziane jest na wrzesień 2017 r.

Oceń artykuł