W Iwoniczu odbyły się zajęcia integracyjne w ośrodku szkolenia i wychowania dla nowo przybyłej młodzieży.
W dniu 6 września kadra wychowawcza zorganizowała dla uczestników ośrodka popołudniowe zajęcia rekreacyjne mające na celu zintegrowanie młodzieży nowo przybyłej w tym roku szkolnym ze starszymi kolegami i koleżankami. Do zajęć została wykorzystana infrastruktura ośrodka. Zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami młodzież skorzystała z zajęć sportowych na siłowni, zajęć karaoke w świetlicy czy tenisa stołowego.

Iwonicz integracja uczniów

Zajęcia te miały na celu nie tylko aktywne zaproponowanie młodzieży spędzenie wolnego czasu ale również ułatwienie komunikacji, lepsze poznanie się i pomoc w budowaniu pozytywnych koleżeńskich relacji. Uczestnicy zajęć z entuzjazmem wzięli udział w proponowanych im aktywnościach, a czas wspólnie spędzony pozwolił na lepsze poznanie się, przyniósł radość i wniósł wiele optymizmu .