Powiat Krośnieński przygotowuje się do budowy nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, które mają się zakończyć 30 października br. Wówczas będzie można wyłonić wykonawcę robót budowlanych.

Jeżeli Powiat uzyska dofinansowanie to prace rozpoczną się w 2021 r. W założeniu sala ma być przeznaczona dla około 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, czyli popularnego "Gastronomika" w Iwoniczu-Zdroju na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne.

Budynek szkoły Gastronomika w Iwoniczu-Zdroju

- Nie wyklucza się, że obiekt będzie też przeznaczony dla potrzeb lokalnej społeczności na organizację imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych oraz organizowania obozów i kolonii - powiedziała Ewa Bukowiecka, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie.