Uczniowie iwonickiego "Gastronomika" zaprezentowali zdobyte za granicą umiejętności i kompetencje zawodowe.
W ramach projektu "Zawodowo doskonali - Practically perfect" uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju mają okazję wyjechać na miesięczne zagraniczne staże zawodowe.

Dwa z trzech wyjazdów zostały już zrealizowane. 16-osobowe grupy pod opieką nauczycieli wyjechały do Hiszpanii i Portugalii. Trzecia grupa jeszcze w tym roku wyjedzie do Włoch, gdzie zdobędzie praktyczne umiejętności zawodowe. Pozna kulturę i tradycję kraju, lokalne potrawy i wyroby spożywcze, a także odwiedzi słynne miejsca.

Zawodowo doskonali w gastronomiku

We wtorek (08.10) w ramach projektu uczniowie, którzy zakończyli staże zaprezentowali na stanowiskach zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe. Szanse na pokazanie się mieli również uczestnicy poprzednich projektów.

Uczniowie szkoły podzieleni na grupy odwiedzili stanowiska, aby porozmawiać o projekcie, poznać jego zasady i spróbować przygotowanych potraw. - Chcemy w ten sposób zaangażować całą społeczność szkolną w ten projekt. Wszyscy uczniowie naszej szkoły nie mogą pojechać na staże, ale dzięki takim wydarzeniom jak dzisiejsze mogą poznać kuchnię i zwyczaje innych krajów - mówi Jan Barsznica, dyrektor Gastronomika.

gastronimik Iwonicz-Zdrój

Wydarzenie miało także charakter gry edukacyjnej. Na stanowiskach odbywały się konkursy za które poszczególne grupy zdobywały punkty za prawidłowo wykonane zadania. Na zakończenie grupa, która zdobyła największą liczbę punktów otrzymała nagrody.