29 maja już po raz piętnasty do Korczyny zawitali artyści ludowi, aby zaprezentować się na XXXIV Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA, zorganizowanym przez Stowarzyszenie REGIONALIZM i Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, Gminę Korczyna przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.
W części konkursowej spośród 43 prezentacji artystycznych jury w składzie: Jolanta Danak-Gajda - etnomuzykolog, Polskie Radio Rzeszów, Czesław Drąg - kulturoznawca, dr Andrzej Karczmarzewski - etnograf, po wysłuchaniu 43 prezentacji zespołów śpiewaczych, kapel, solistów instrumentalistów, solistów śpiewaków i gawędziarzy postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii kapel:
Dwie równorzędne I nagrody otrzymali: Kapela „Tarnowcoki” z Tarnowca i Kapela „Rymanowianie” z Rymanowa, dwie II nagrody przyznano Kapeli „Zastawnych” z Brzostku i Biała Muzyka ze Świlczy.

W kategorii zespołów śpiewaczych:
I nagrodę otrzymał Zespół Lubatowianie z Lubatowej, dwie II nagrody otrzymali: Zespół Śpiewaczy Męski Korczyna, Zespół Śpiewaczy „ŁEM-MY z Komańczy; III nagrodę dla „Młodych Lubatowian”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Zespół Uherczanie z Uherzec Mineralnych.W kategorii solistów instrumentalistów:
Dwie równorzędne I nagrody dla Józefa Śliwy z Huty Gogołowskiej i Witolda Gierlickiego z Tarnowca, II nagrodę otrzymała Gabriela Smyka z Tarnowca, dwie równorzędne III nagrody otrzymali: Beaty Radzięciak z Posady Zarszyńskiej, Jakub Zastawny z Brzostku.

W kategorii solistów śpiewaków:
Dwie równorzędne I nagrody otrzymali: Barbara Chorążak z Uherzec Mineralnych i Marcin Cichoń z Lubatowej, II nagrodę dla Lidia Biały ze Świlczy.

W kategorii Gawęda:
I nagrodę otrzymała Maria Drelich z Kamienia.

Na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym Jury desygnowało:

w kategorii kapel: Kapelę „Tarnowcoki” z Tarnowca,
w kategorii zespołów śpiewaczych: Zespół Śpiewaczy Lubatowianie z Lubatowej,
w kategorii solistów instrumentalistów: Józefa Śliwę z Huty Gogołowskiej (skrzypce),
w kategorii solistów: Barbarę Chorążak z Uherzec Mineralnych,
Do konkursu DUŻY- MAŁY: Młodzi Lubatowianie,
Do konkursu Folkloru Rekonstruowanego Kapelę Biała Muzyka ze Świlczy.Komisja konkursowa postanowiła wytypować na Festiwal "Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej następujących wykonawców:
Zespół Śpiewaczy Męski z Korczyny
Zespół Śpiewaczy „ŁEM-MY Z Komańczy,
Gawędziarkę: Marię Drelich z Kamienia,
Solistę instrumentalistę: Witolda Gierlickiego z Tarnowca (cymbały),
Lidia Biały ze Świlczy jako solistę śpiewaczkę,
Gabrielę Smykę z Tarnowca jako skrzypaczkę,
Barbarę Chorążak - solistę śpiewaczkę z Uherzec Mineralnych,
Marcin Cichoń– solista śpiewak z Lubatowej.

Niezwykły klimat imprezy stworzył aktor Stanisław Jaskułka - od wielu lat zaprzyjaźniony z korczyńską KROPĄ.

W części artystycznej wystąpiła kapela podwórkowa BEKA z Przeworska, Zespół Ludowy KORCZYNA oraz kapela Zastawnych z Brzostku.

Impreza dofinansowana została przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie Regionalizm, wójta gminy Korczyna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.

Wśród gości obecni byli: dyrektor WDK w Rzeszowie Marek Jastrzębski, radny sejmiku województwa podkarpackiego Dariusz Sobieraj, wicestarosta powiatu krośnieńskiego Adolf Kasprzyk, wójt gminy Jan Zych, przewodniczący RG Władysław Pelczar oraz członkowie Rady Programowej w Korczynie. Podczas przeglądu KROPA w Dworze Szeptyckich można było zobaczyć wystawę prac i robótek koła „Pod igłą i szydełkiem”, działającego przy GOK w Korczynie.Celem Przeglądu i jego zadaniem jest troska o zachowanie najpiękniejszych i najcenniejszych wartości tradycyjnej kultury w jej autentycznym kształcie, ponadto pielęgnowanie polskości, świadomości kulturowej społeczeństwa. To właśnie poprzez takie przeglądy staramy zachować część tej kultury dla młodszych pokoleń.

Organizatorzy dziękują Krystynie i Krzysztofowi Pelczarskim z Korczyny (Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych OGRODOWO) za udekorowanie sceny podczas imprezy.