Przed planowanym terminem Powiat Krośnieński zakończył remont drogi powiatowej Królik Polski-Bałucianka. Zadanie realizowane było w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Starosta Krośnieński Jan Pelczar podkreśla, że nawierzchnia drogi była mocno zniszczona i wymagała pilnego remontu poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Droga w Bałuciance

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni na odcinku nieco ponad 1 kilometra oraz uzupełnienie poboczy. Wartość zadania wyniosła 234 404 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA to kwota 166 724 zł.

Odbiór inwestycji odbył się 3 grudnia z udziałem posła Piotra Babinetza, starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, kierownika budowy Ryszarda Fica i inspektora nadzoru Stefana Cwynara.