LV sesja rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o. o za 2021 rok.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2021 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2021 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
b) przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dukla na lata 2022-2025",
c) przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla,
d) zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2022,
e) ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Dukli,
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł,
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2036,
i) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2022/2023 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych,
j) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację zadania pn.; "Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dukla z domu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie oraz z Ośrodka do domu samochodem specjalistycznym w roku 2023",
k) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na lata 2023-2032 z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszu z tytułu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP
Nadleśnictwo Dukla stanowiących własność Skarbu Państwa a Gmina Dukla.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

~Wiktoria

29-05-2022 14:08 4 14

Ot i kolejna okazja aby towarzystwo wzajemnej adoracji mogło swykazaćzać

Napewno coś wartościowego uchwałą.

Sugeruję podwyżkę do 2000 tys zł

A co ? Należy im się. Przecież swoimi decyzjami dbają o dobro mieszkańców gminy.

... za niedługo wybory ... najwyższa pora zacząć coś obiecywać

Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.