Głównym punktem papieskiej pielgrzymki 9 i 10 czerwca 1997 r. na ziemię krośnieńską była kanonizacja bł. Jana Dukli.
Jan Paweł II na lotnisku w Targowiskach - Łężanach wylądował 9 czerwca o godz. 19.50.

Następnie w kolumnie samochodów udał się do klasztoru oo. Bernardynów w Dukli, gdzie modlił się przy relikwiach bł. Jana z Dukli.

10 czerwca na lotnisku w Krośnie, z udziałem kilkusettysięcznej rzeszy pielgrzymów wyniósł na ołtarze Jana z Dukli oraz poświęcił korony na cudowne wizerunki Matki Boskiej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu.

Po mszy poświęcił nowy kościół pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli.