W marcu 2021 r. planuje się rozpocząć prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębu ewidencyjnego Targowiska. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych. Procedura modernizacji przynosi właścicielom wiele korzyści.

- Aktualność bazy danych EGiB ma duże znaczenie, ponieważ stanowi podstawę planowania gospodarczego i przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków umożliwia właścicielom gruntów przede wszystkim ustalenie przebiegu granic swoich nieruchomości i określenie faktycznej powierzchni tych nieruchomości - podkreśla wicestarosta Andrzej Guzik.Wspomnieć tutaj również należy o Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Krośnieńskiego, za pomocą którego każdy zainteresowany może przeglądać dane dotyczące swoich nieruchomości (granice działek, budynki, zagospodarowanie, sieci uzbrojenia terenu i wiele innych). System ten umożliwia także złożenie elektronicznego zamówienia na wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, kopie map zasadniczych, dokonanie elektronicznej opłaty, co w obecnych czasach pandemii jest bardzo wygodne i praktyczne. Portal internetowy dostępny jest pod adresem: gis.powiat.krosno.pl

- Środki finansowe na modernizację ewidencji gruntów i budynków Starosta pozyskuje z udostępniania wypisów, wyrysów oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na modernizację obrębu Targowiska Starosta Krośnieński zabezpieczył w budżecie kwotę około 400 tys. zł. W obecnym roku planowane są także prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Wietrzno, Lipowica, Nowa Wieś - informuje wicestarosta.Modernizacja będzie prowadzona do końca 2022 roku.Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.