Do 25 lutego 2021 r. do godziny 15:00 rodzice dzieci zamieszkałych w Krośnie mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Czekają jeszcze 254 miejsca w miejskich placówkach przedszkolnych.

Chcąc złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w systemie NABÓR na stronie nabor.pcss.pl/krosno.


- Wypełniając podanie, zgodnie z naszymi preferencjami wyboru, zaznaczamy maksymalnie trzy przedszkola. Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych formularz należy wydrukować i podpisać, a następnie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć w przedszkolu wybranym w pierwszej preferencji - tłumaczy Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.


Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 lutego o godz. 15.00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Trzeba tez wiedzieć, że wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola, nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.


Więcej informacji dla rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli miejskich znajduje się w informatorze zamieszczonym w serwisie internetowym NABÓR. Tam też zamieszczane są bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego.