Główny Urząd Statystyczny podał dane o liczbie bezrobotnych oraz stopie bezrobocia na koniec marca 2021 r. Najniższy wskaźnik bezrobocia na Podkarpaciu występuje w Krośnie. A jak jest w gminach naszego powiatu?

Według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec marca br. na Podkarpaciu zarejestrowanych było 88,4 tys. osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia 9,2 proc. Najniższy wskaźnik, bo 3,2 proc utrzymuje się w Krośnie. W mieście zarejestrowanych jest 948 osób bezrobotnych, w tym 478 kobiet. Na drugim miejscu plasuje się powiat mielecki - 5,2 proc. (3,5 tys. bezrobotnych), a na trzecim powiat dębicki - 5,6 proc. (3,5 tys. bezrobotnych). Z kolei najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w powiatach: brzozowskim - 15,8 proc. (4,5 tys. osób), leskim - 16,3 proc. (1,9 tys. osób) i niżańskim - 16,9 proc. (3,9 tys. osób).Z kolei w powiecie krośnieńskim wskaźnik wynosi 6,9 proc., a zarejestrowanych jest ogółem 2529 osób bezrobotnych, w tym 1418 kobiet.Ilość zarejestrowanych osób w gminach powiatu krośnieńskiego (dane PUP Krosno):
Chorkówka - 384, w tym 225 kobiet
Miasto Dukla - 47, w tym 25 kobiet
Gmina Dukla - 349, w tym 189 kobiet
Miasto Iwonicz-Zdrój - 33, w tym 18 kobiet
Gmina Iwonicz-Zdrój - 196, w tym 111 kobiet
Jaśliska - 46, w tym 26 kobiet
Miasto Jedlicze - 116, w tym 65 kobiet
Gmina Jedlicze - 225, w tym 125 kobiet
Korczyna - 228, w tym 133 kobiety
Krościenko Wyżne - 117, w tym 60 kobiet
Miejsce Piastowe - 288, w tym 178 kobiet
Miasto Rymanów - 65, w tym 38 kobiet
Gmina Rymanów - 219, w tym 110 kobiet
Wojaszówka - 216, w tym 115 kobiet