Gmina Dukla otrzymała 20 tys. zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na konserwację i restaurację nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli.
Dzięki wsparciu odrestaurowane zostaną dwa nagrobki: Teofila Gorczyńskiego, Katarzyny Czup i Jana Czup. Cmentarz komunalny w Dukli znajduje się obok zabudowań Bernardynów, przy ul. Bernardyńskiej. Założony był pod koniec XVIII w., po austriackim zakazie chowania zmarłych przy kościołach. Dziś jest znacznie poszerzony. Na cmentarzu znajduje się kaplica z okresu założenia nekropolii oraz zabytkowe nagrobki.

Jak informuje Krystyna Boczar-Różewicz z Urzędu Miejskiego w Dukli, nagrobek Teofila Gorczyńskiego powstał około 1893 roku, składa się z niskiego postumentu i umieszczonego na nim obelisku, wykonany z piaskowca przez miejscowego kamieniarza. Nagrobki Katarzyny Czup i Jana Czup stoją obok siebie na betonowym fundamencie, otoczone kutą barierką osadzoną w betonowym murku. Nagrobek Jana powstał ok. 1918 roku, ma zwieńczenie w formie daszku o lekko wklęsłych płaszczyznach, na którym umieszczony jest krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Nagrobek Katarzyny powstał ok. 1937 roku, zwieńczony jest kostką o profilowanych krawędziach, na której umieszczona jest figura Matki Bożej. Na przedniej ścianie obu postumentów, we wnęce obwiedzionej profilowaną krawędzią znajdują się wycięte w kamieniu inskrypcje. Nagrobki wykonane są z piaskowca przez miejscowego kamieniarza. Całkowity koszt prac to 53 tys. zł.

- W 2013 roku gmina Dukla rozpoczęła ratowanie zabytkowych nagrobków przed dalszą degradacją i co roku prace te są kontynuowane. W pierwszej kolejności wybrane zostały do renowacji nagrobki będące w najgorszym stanie technicznym wzdłuż głównej alei prowadzącej do kaplicy cmentarnej oraz usytuowane w tzw. „starej części cmentarza” - informuje Krystyna Boczar-Różewicz.

Wyremontowano już 16 nagrobków, w tym najpiękniejsze nagrobki dukielskiej nekropolii: Karola Reisa, lekarza mieszkającego i pracującego w Dukli, w XIX w, Ludwika Dłużniewskiego, powstańca styczniowego z charakterystyczną kolumną i motywem liści laurowych, Anny Horak, żony dukielskiego lekarza, Kazimiery z Paluchów Minkusiewiczowej, żony rejenta i burmistrza Dukli Floriana Minkusiewicza.

- W większości przypadków nikt nie dbał o te groby, rodziny wyjechały z Dukli lub już nie żyją. Odpowiedzialność za ich ochronę spoczywa na nas, mieszkańcach gminy, zwłaszcza, że są to nagrobki osób zasłużonych dla Dukli, pracujących tu lekarzy, burmistrzów i ich rodzin - dodaje Krystyna Boczar- Różewicz.