Ruszył nabór na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z regionu. Łącznie to 800 stypendiów w kwocie po 5000 zł rocznie dla licealistów oraz uczniów ze szkół zawodowych.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie po raz kolejny realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
- Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022,
- Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022.

800 osób może otrzymać stypendium w wysokości 5 tys. zł rocznie. Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach ww. projektów upływa 10 listopada br.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia, osiągający wysokie wyniki edukacyjne i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.podkarpackie.edu.pl/