W wieku 90 lat zmarł pułkownik pożarnictwa Tadeusz Kubit, długoletni Komendant Powiatowy i Wojewódzki Straży Pożarnych w Krośnie.

Tadeusz Kubit urodził się 2 września 1924 roku w Krośnie. Swoją służbę w pożarnictwie rozpoczął w wieku 14 lat, wstępując w 1938 r. do Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowości Suchodół (obecnie dzielnicy Krosna), w której do końca był członkiem i Honorowym Prezesem Zarządu.

Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie rozpoczął 15 września 1944 r. gdzie pełnił kolejno funkcje strażaka, dowódcy sekcji i kierowcy.

W 1947 r. po ukończeniu kursu starszych podoficerów w Nysie, otrzymał stopień ogniomistrza pożarnictwa. Po ukończeniu Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, w 1952 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Krośnie.Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w roku 1962 została oddana do użytku nowa strażnica Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie, jedna z najnowocześniejszych w tym okresie w Polsce, która po szeregu modernizacji, służy krośnieńskim strażakom do dziś. Tadeusz Kubit był w tym czasie również inicjatorem tworzenia szeregu jednostek ochotniczych straży pożarnych i budowy wielu strażnic. Organizował dla tych jednostek szkolenia i zawody sportowo-pożarnicze, uznając je za jedną z podstawowych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nabywania niezbędnych umiejętności praktycznych.Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, z chwilą utworzenia województwa krośnieńskiego, w 1975 r. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie. Swoją zawodową służbę zakończył na tym stanowisku w stopniu pułkownika pożarnictwa, pod koniec 1989 r. kończąc 65 lat życia.Był wychowawcą wielu pokoleń krośnieńskich strażaków. Za swą wieloletnią służbę dla Państwa i społeczeństwa odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi w tym także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Krośnie dnia 22 stycznia br. (czwartek). Msza żałobna odprawiona będzie w kościele św. Piotra i Jana z Dukli - ul. Wyszyńskiego o godz. 13:00; po niej odprowadzenie zmarłego na cmentarz
komunalny. Od godz. 12:00 trumna wystawiona będzie w kościele, a o 12:30 odmówiony zostanie różaniec w intencji zmarłego.