29 kwietnia odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Krosna.
XLVI sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00.

Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLV zdalnej sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli realizacji programu zmiany oświetlenia ulicznego miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVI/1304/22).
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
6.1. uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Krosna oraz nadania jej statutu (projekt Nr XLVI/1305/22),
6.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII"- ETAP I (projekt Nr XLVI/1306/22),
6.3. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
6.3.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVI/1307/22),
6.3.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVI/1308/22),
6.3.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVI/1309/22),
6.3.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVI/1310/22),
6.3.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVI/1311/22),
6.3.6. nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVI/1312/22),
6.3.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVI/1313/22),
6.3.8. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XLVI/1314/22),
6.3.9. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XLVI/1315/22),
6.4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni w obrębie miasta Krosna - bieżąca pielęgnacja" (projekt Nr XLVI/1316/22),
6.5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na użytkowanie części działki o nr ewid.1666, stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi potoku Lubatówka (projekt Nr XLVI/1317/22),
6.6. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych (projekt Nr XLVI/1318/22),
6.7. upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt Nr XLVI/1319/22),
6.8. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XLVI/1320/22),
6.9. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr XLVI/1321/22),
6.10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVI/1322/22),
6.11. pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XLVI/1323/22),
6.12. przekazania skargi według właściwości (projekt Nr XLVI/1324/22),
6.13. przekazania skargi według właściwości (projekt Nr XLVI/1325/22),
6.14. przekazania skargi według właściwości (projekt Nr XLVI/1326/22).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.