Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 30 maja br., radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu szczegółowo omówił starosta Jan Pelczar, przypominając, że dochody Powiatu zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok w kwocie 84.159.307 zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 94.942.955,68 zł i wykonane zostały na poziomie 101.089.422,78 zł, co stanowi 106,5 % założonego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 94.312.647,33 zł i stanowiły 104,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki Powiatu zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 86.840.355 zł w 2021 roku wzrosły o kwotę ogółem 19.192.438,68 zł i wykonany został w wysokości 91.838.815,18 zł tj. w 86,6 % planu z tego: wydatki bieżące stanowiły 81,7 % planowanych wydatków ogółem i wykonane zostały w wysokości - 79.419.043,14 zł tj. 92 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 18,3 % planu wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie ogółem 12.419.772,04 zł tj. 63,9 % planu.

Starosta Jan Pelczar przypomniał, że do najkosztowniejszych i najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Powiat Krośnieński w 2021 roku należały między innymi przebudowa drogi powiatowej w Klimkówce wraz z remontem mostu - 1.493.568,71 zł; wymiana instalacji c.o., przebudowa kotłowni gazowej i instalacji elektrycznej z wymianą opraw na LED, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych (Internat) przy Zespole Szkół w Iwoniczu -.377.108,59 zł; przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju - 1.482.547,29 zł; przebudowa drogi powiatowej Chorkówka - Bóbrka - 1.290.625,28 zł.

- Realizacja budżetu przebiegała z zachowaniem pełnej płynności finansowej. W 2021 roku Powiat Krośnieński nie miał zobowiązań wymagalnych. Wydatki realizowane były na bieżąco. Nie były zaciągane kredyty w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu - pokreślił starosta Jan Pelczar, który podziękował Radzie Powiatu za wspieranie i pozytywną ocenę działań podejmowanych przez Zarząd, dobrą współpracę oraz otrzymane absolutorium.

Wykonanie budżetu za 2021 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 9.250.607,60 zł przy planowanym deficycie 11.089.838 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2021 rok pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.