LXVIII sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2022 - 2031
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Posada Jaśliska
h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jaśliska, a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dukla
i) utworzenia Związku Międzygminnego - Zagłębie Ambitnej Turystyki
j) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Jaśliska
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.