Rymanów był gospodarzem tegorocznego Dnia Działacza Kultury. Podczas uroczystości starosta krośnieński Jan Pelczar uhonorował osoby dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe jest pasją, sposobem na życie.
W tym roku Powiatowy Dzień Działacza Kultury został zorganizowany 20 czerwca w restauracji Stara Gorzelnia w Rymanowie.

Od wielu lat władze powiatu krośnieńskiego dziękują ludziom kultury, którzy działalność kulturalną traktują jako misję, jako swoje życiowe motto, dla dobra naszej Ojczyzny, dla dobra nas wszystkich. Dzień Działacza Kultury jest świetną okazją, by wyróżnić osoby zaangażowane w działalność kulturalną - twórców, artystów, animatorów, działaczy.

Łęczanie z Łęk Dukielskich

Starosta krośnieński od kilkunastu już lat przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury tym, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem promują tradycję i kulturę regionu.

W tym roku nagrody otrzymali:
Monika Glazar z Krościenka Wyżnego (studentka V roku wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2012 r. śpiewa w chórze parafialnym "Canto Divino" działającym przy parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym, którego od 2015 r. jest dyrygentką),

Marek Guzik z gminy Miejsce Piastowe (muzyk związany z Orkiestrą Dętą Gminy Miejsce Piastowe, od 2010 r. jest prezesem zarządu orkiestry, jest także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym),

Wręczenie odznaczeń starosty

Rafał Głód z gminy Rymanów (angażuje się w wiele działań wspierających ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. W jego społecznej pracy szczególne miejsce zajmuje współpraca ze Stowarzyszeniem Spotkanie Rymanów. Współpracuje z rymanowskim Ośrodkiem Kultury, gdzie organizuje dla dzieci wycieczki piesze, pełniąc rolę przewodnika. Jego pasją jest fotografia),

Zespół śpiewaczy "Chorkowianie" (prowadzi szeroką działalność popularyzatorską kultury ludowej szczególnie w takich formach jak śpiew, scenki teatralne, anegdoty i monologi związane z życiem ludzi na wsi. Angażuje się również w organizację imprez ludowych, a także patriotycznych służąc pomocą artystyczną i organizacyjną. Kierownikiem zespołu od 2006 r. jest Teresa Samborowska),

Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza (powstała w 1927 roku, od 1990 roku opiekę nad orkiestrą sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju. W bogatym repertuarze posiada muzykę sakralną, patriotyczną, rozrywkową. Bierze udział w przeglądach, obsługuje uroczystości państwowe i sakralne. Od 10 lat dyrygentem jest Jakub Wojtowicz, a prezesem Stanisław Pelczar),

Wręczenie odznaczeń starosty

Chór "Canticorum" z Jaślisk (powstał w 2010 roku jako Jaśliski Chór Kameralny, czterogłosowy, którego dyrygentem była Edyta Wilczek. Koncertował na Węgrzech i Słowacji. Obecnie dyrygentem jest Paweł Skawiński, a chór działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach),

Zespół taneczny Szasse z Jedlicza (od lat reprezentuje Gminę Jedlicze na licznych przeglądach i festiwalach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Zespół jest również atrakcją podczas imprez kulturalnych w regionie oraz w kraju, liczy 23 tancerzy i działa przy GOK w Jedliczu),

Koło Gospodyń Wiejskich w Węglówce (istnieje od 1964 r., a obecnie przewodniczącą koła jest Zofia Zielińska. KGW bardzo aktywnie włącza się w popularyzowanie kultury regionu poprzez różne formy artystyczne, takie jak coroczne tworzenie wieńca dożynkowego, przygotowywanie artystycznych programów okolicznościowych, udział w konkursach i wystawach jadła tradycyjnego),

Zespół Śpiewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia (zespół założono w marcu 1997 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu, staraniem przewodniczącej koła Marii Rysz. Członkinie zespołu corocznie biorą udział w konkursach, przeglądach zespołów ludowych. Funkcję kierownika sprawuje Lidia Czekańska).

Częśc artystyczna wydarzenia

Nagrody wręczyli starosta krośnieński Jan Pelczar oraz wicestarosta Andrzej Guzik, a róże - Monika Subik, dyrektor - etatowy członek zarządu powiatu.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu honoruje osoby odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Polskiej". O te odznaczenia w 2022 roku wystąpił starosta krośnieński indywidualnie jak również na wnioski wójtów, burmistrzów oraz dyrektorów ośrodków kultury.

Honorowe odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej" otrzymali:
Krystyna Boczar-Różewicz z gminy Dukla (pracuje w Urzędzie Miejskim w Dukli od 1999 r. na stanowisku głównego specjalisty ds. promocji. Dzięki jej determinacji i wytrwałości, a przede wszystkim ciężkiej pracy powstało m.in. 15 kolejnych tomów Biblioteki Dukielskiej oraz publikacje propagujące zachowanie kulinarnego dziedzictwa Dukielszczyzny. Od 2003 oku jest redaktorem naczelnym Dukielskiego Przeglądu Samorządowego),

Justyna Szepieniec z gminy Rymanów (od wielu lat aktywnie i z pasją działa w gminie Rymanów na rzecz rozwoju kultury, jest organizatorką wielu koncertów, wystaw i spotkań z ciekawymi ludźmi. Jest ambasadorką lokalnej historii, tradycji i zwyczajów. W obliczu kryzysu na Ukrainie bezinteresownie zajęła się pomocą dla uchodźców),

Odznaczenie odbiera Maria Żołna

Maria Żołna z gminy Chorkówka (znana jest przede wszystkim ze swojej aktywnej działalności w strukturach Zespołu Śpiewaczego "Seniorzy" ze Świerzowej Polskiej, którym kieruje od kilku lat, angażując wokalistów i muzyków w wiele przedsięwzięć o charakterze ludowym, kulturalnym, a także patriotycznym. Jest również aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Świerzowej Polskiej),

Marek Guzik (muzyk związany z Orkiestrą Dętą Gminy Miejsce Piastowe, od 2010 r. jest prezesem zarządu orkiestry),

Zygmunt Jerzyk z gminy Jedlicze (swoją działalność na niwie kultury rozpoczął w latach 70. ubiegłego stulecia. Od wielu lat do chwili obecnej jako członek zarządu, a później prezes Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, jest organizatorem Górskich Zawodów Balonowych oraz wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalno-charytatywnym),

Rymanowska Orkiestra Dęta (historia orkiestry sięga 1924 roku, w 2014 roku szeregi orkiestry zasilili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie oraz uczniowie pobliskich szkół muzycznych. Obecnie orkiestra działa przy GOK w Rymanowie, a dyrygentem jest Mieszko Szybka),

Odznaczenia

Koło Gospodyń Wiejskich z Krościenka Wyżnego (działa już od blisko 85 lat, angażuje się w działalność kulturalno-oświatową lokalnej społeczności, zajmuje się przede wszystkim kultywowaniem tradycji ludowych. Dzięki staraniom członkiń KGW w 1993 r. powstała w Krościenku Wyżnym Izba Muzealna. Przewodniczącą jest Maria Nowak).

Odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej" wręczyli poseł Piotr Babinetz oraz starosta Jan Pelczar, a róże Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz.

Odznaczeni odznaczeniami

Starosta nie zapomniał również o dyrektorach ośrodków kultury, z którymi Powiat Krośnieński stale współpracuje. Słodycze i kwiaty otrzymali: Bogusław Pacek z Chorkówki, Dorota Świstak z GOK w Iwoniczu-Zdroju, Zygmunt Jerzyk z GOK w Jedliczu, Wojciech Tomkiewicz z GOK w Korczynie, Joanna Ziemiańska-Kielar z GOKiB w Miejscu Piastowym, Danuta Litarowicz z GOK w Rymanowie.

Uczestnicy spotkania

Uczestnikom spotkania czas umilały występy kapeli zespołu ludowego "Łęczanie" z Łęk Dukielskich działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Rekreacyjnym "Jedność" w Łękach Dukielskich; Zuzanna Błaż oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie: duet gitarowy - Laura Skiba i Marlena Rysz, Anna Kielar (instrument elektroniczny), Martyna Zima przy akompaniamencie Elżbiety Gierlickiej, Milena Janik (skrzypce) przy akompaniamencie Elżbiety Gierlickiej oraz trio blaszane - Konrad Kielar (trąbka), Jan Stelmach (trąbka), Nehemiasz Dąbrówka (waltornia), Elżbieta Gierlicka (akompaniament).

Powiatowy dzień Działacza Kultury prowadziła Ewa Bukowiecka. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

~Zawiedziony

20-06-2022 21:20 43 26

Z całym szacunkiem dla osób wyróżnionych, ale są osoby, które na kulturze i promocji powiatu krosnienskiego "zjadły zęby", a nie zostały docenione przez Szanownych Włodarzy. Jest to przykre
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.