Starosta krośnieński Jan Pelczar zaprzecza, by forsował zmianę nazwy węzła "Iskrzynia" na węzeł "Krosno".
Radni Rady Gminy Korczyna na sesji w dniu 26 lipca przyjęli jednogłośnie apel do Ministra Infrastruktury o pozostawienie nazwy węzła "Iskrzynia" w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-19 na odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Korczyna.

Na tej samej sesji wójt gminy Jan Zych przestawił korespondencję, jaką prowadził z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziałem w Rzeszowie w tej sprawie. Odczytał między innymi pismo z 30 czerwca 2022 roku podpisane przez zastępcę dyrektora Oddziału w Rzeszowie Wiesława Sowę, w którym padło stwierdzenie; "że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadając na wniosek Pana Jana Pelczara Starosty Krośnieńskiego, podjęła decyzję o przyjęciu nazwy węzła "Krosno" (zamiast "Krosno Północ") oraz węzeł "Miejsce Piastowe" (zamiast "Krosno Południe")".

Wcześnie węzeł nie funkcjonowała nazwa węzeł "Krosno Północ", a nazwa węzeł "Iskrzynia".

O sprawie pisaliśmy w tekście: https://www.terazkrosno.pl/korczyna/16258-kontrowersje-wokol-nazw-wezlow-na-s19

Starosta krośnieński Jan Pelczar twierdzi, że to nie on stoi za zlikwidowaniem nazwy węzeł "Iskrzynia". Pokazuje pismo, jakie zostało podpisane przez niego i wysłane 7 kwietnia 2022 roku do wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.

Pisze w nim między innymi, że "niezrozumiała dla Zarządu Powiatu jest zmiana nazewnictwa węzłów drogi ekspresowej S19 z dotychczas używanych "Węzeł Iskrzynia" i "Węzeł Miejsce Piastowe" na "Krosno Północ" i "Krosno Południe". Odnosi się to szczególnie do Miejsca Piastowego, które ze względu na przecinanie się w jego obrębie dróg krajowych DK28 i DK19, przyszłe usytuowanie obwodnicy i węzła budowanej S19 wraz z drogami dojazdowymi, a także ze względu na potencjał kulturowy (m.in. centrum dziedzictwa bł. Bronisława Markiewicza) powinno dać nazwę projektowanemu węzłowi. Nadanie nowych nazw "Krosno Północ" i "Krosno Południe" w miejsce "Iskrzynia" i "Miejsce Piastowe" nie znajduje głębszego uzasadnienia. Już teraz wywołuje u mieszkańców zainteresowanych gmin niezadowolenie z powodu instrumentalnego traktowania, a w przyszłości spowoduje komplikacje w użytkowaniu drogi ekspresowej. Dlatego mamy nadzieję, że GDDKiA pozostanie przy pierwotnych nazwach węzłów "Iskrzynia" i "Miejsce Piastowe". Nazwy te w pełni odpowiadają zasadom ustalania oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych określonych w Zarządzeniu nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2009 roku".

Pismo otrzymali również: posłowie Marek Kuchciński, Rafał Weber, Anna Schmidt, Krzysztof Sobolewski, Piotr Babinetz; europosłowie Bogdan Rzońca i Tomasz Poręba; Dorota Chilik - wójt gminy Miejsce Piastowe; Mateusz :Liput - wójt gminy Krościenko Wyżne; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie; GDDKiA - Oddział w Rzeszowie oraz spółka MPRB z Krakowa.

Ale to nie wszystko. 30 maja br. do starosty Jana Pelczara wpłynęło pismo od p.o. zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Grzegorza Dziedziny. Jest to odpowiedź na pismo starosty z 7 kwietnia 2022 roku.

Informuje on starostę krośnieńskiego, że "zważywszy na uwarunkowania lokalizacyjne oraz mając na uwadze spójność nazewnictwa nowych węzłów na terenie całego kraju, zrezygnowano z nazw węzłów "Krosno Południe" i Krosno Północ". Dla ww. rozwiązania proponowany węzeł "Krosno Północ" nie znajdowałby się na północ od miasta Krosno. Jego położenie to jednoznacznie kierunek wschodni od miasta Krosno zakrawający nawet o południowy wschód. Z tego również względu nazwa "Krosno Południe" nie spełni wymogów Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych.
W przedmiotowych przypadku, mając na uwadze powyższe zasady, podjęto decyzję o zastosowaniu nazw węzłów: "Krosno" (zamiast "Krosno Północ") i "Miejsce Piastowe" (zamiast "Krosno Południe"). Nazwa węzła "Krosno" znajduje uzasadnienie poprzez najbliżej położone miasto na prawach powiatu, o tożsamej nazwie. Natomiast nazwa węzła "Miejsce Piastowe" zasadna jest z uwagi na położenie w granicach gminy oraz miejscowości o tożsamej nazwie (odległość około 1 km).
Dodatkowo warto zaznaczyć, że co do zasady, tablice węzłów drogowych E-20 (z nazwą węzła) nie stanowią informacji kierunkowej dojazdu do miejscowości bądź dzielnicy, a stosowane są jedynie w celu uprzedzenia kierujących pojazdami o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady bądź drogi ekspresowej. W celu wskazania uczestnikom ruchu drogowego kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, a także informowania o przebiegu dróg oraz ich numerów, stosuje się tablice drogowskazowe i przed-drogowskazowe, na których podaje się nazwy miejscowości lub dzielnic, wraz z kierunkami jazdy oraz numerami dróg"
.

Pismo to trafiło również do GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

~lech

24-08-2022 08:52 9 8

Nazwa powinna być "węzeł Krosno". Będzie o wiele czytelniejszy i bardziej rozpoznawalny.
Odpowiedz

~Miodek

23-08-2022 07:50 9 11

Wyobraźcie sobie obcokrajowca, który chce jadąc chce wypowiedzieć słowo ISKRZYNIA. Przecież zanim to zrobi to dojedzie do Barwinka.
Odpowiedz

~sasza

22-08-2022 09:14 13 6

Proponuje nazwę węzła s19: "Krosno-Północ-Iskrzynia" za pomocą nie dziękuję i nie będę pobierał tantiem.
A za obsługę danego węzła przez 30 kolejnych lat powinno być obciążone miasto i wtedy to Gmina Korczyna vel Iskrzynia skorzysta na tym projekcie ekonomicznie.
Odpowiedz

~Google maps

21-08-2022 20:08 12 7

Wiskitki, to miasto, wprawdzie bardzo małe, ale miasto.
Odpowiedz

~dziadek

21-08-2022 18:28 13 14

Co ty powiadosz? Że nazwa Isrzynia doprowadzi do rozwoju gminy Korczyna? Nie pleć takich dyrdymałów chłopcze.
Odpowiedz

~Geograf

21-08-2022 18:16 8 13

Ciekaw jestem czy wiecie gdzie jest węzeł Wiskitki?
Jadąc gdzieś z innej części Polski, węzeł Iskrzynia też byłby dla mnie "kosmiczną" nazwą.
Odpowiedz

~Ja

20-08-2022 20:25 8 12

CD mieszkańcem krosna tak powinna brzmieć nazwa chociaż jednego węzła niech to krosno w końcu ma jakieś polaczenie ze światem a najważniejsze żeby drogą wogole powstała bo to już o jakieś 10 lat za późno
Odpowiedz

~Ja

20-08-2022 20:20 11 10

Jak zwykle jak nie ma co robić to trzeba sobie znaleźć zajęcie po pierwsze jakie to ma znaczenie czy dla iskrzyni czy dla miejsca Piastowego czy dla krosna jeżeli chodzi o rozwój jak będzie nazywał się węzeł kierowca jadący tirem i tak wie gdzie ma skręcić a nazwa tyle go interesuje co wczorajszy obiad jednak moim subiektywnym zdaniem choć zaznaczę odrazu nie jestem
Odpowiedz

~Jasemsam

19-08-2022 09:58 8 10

Przypomina mi to walkę władz Rzeszowa o nazwę województwa.
Odpowiedz

~J-23

19-08-2022 09:12 19 11

Nazwa węzła przyczyniłaby się do rozwoju miejscowości, jak też Gminy Korczyna. Węzeł usytuowany jest w Gminie Korczyna, a nie w Gminie Krosno. Niepoważną sprawą jest to, że nie liczą się władze z głosem mieszkańców. Pomija się czynnik ludzki. Mam nadzieję, że niektóre organy administracji państwowej wezmą pod uwagę wnioski i postulaty mieszkańców oraz to, że wygra zdrowy rozsądek. Proszę władze samorządowe o podjęcie zdecydowanych działań i pozostawienie nazwy ,,węzeł Iskrzynia".
Odpowiedz

~J-23

19-08-2022 09:09 19 12

Od pierwszych planów funkcjonowała nazwa ,,węzeł Iskrzynia". Projekt węzła wiele lat temu mieszkańcy zaakceptowali, a był wyłożony do wglądu podczas spotkania przedstawicieli GDDKiA w sali Domu Ludowego w Iskrzyni. Zapomina się o wcześniejszych ustaleniach. Między Iskrzynią a Krosnem jest gmina Krościenko Wyżne. Węzeł oddalony jest ponad 6 km od Krosna. To mieszkańcy będą ponosić uciążliwości związane z budową i funkcjonowaniem węzła.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.