GDDKiA w Rzeszowie poinformowała o realizacji Programu budowy obwodnic na Podkarpaciu, w tym obwodnicy Miejsca Piastowego. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego sprzeciwia się zmianie nazewnictwa.
Na Podkarpaciu powstanie osiem obwodnic w ramach Programu budowy 100 obwodnic w Polsce. Będą to drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku obwodnicy Miejsca Piastowego, 26 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie SK i STEŚ-R, a także uzyskanie DŚU. Dokumentację za kwotę blisko 10 688 700 zł wykonuje konsorcjum: MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Planowany termin opracowania dokumentacji to marzec 2024 r.

Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie informuje, że wykonawca zakończył już pierwszy etap opracowania dokumentacji projektowej, jakim jest Studium korytarzowe. W ramach tego etapu, w lipcu 2021 r., przeprowadzona została akcja informacyjna z mieszkańcami dziewięciu gmin: Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój, Krościenko Wyżne, Haczów, Zarszyn, Besko, Miasto Krosno, Korczyna oraz Rymanów. Mieszkańcom zaprezentowano warianty przebiegu przyszłej obwodnicy.

- W wyniku akcji informacyjnej wpłynęło 375 opinii mieszkańców oraz 16 opinii samorządów lokalnych. To, jak istotne są spotkania z mieszkańcami, pokazuje fakt, że znaczną część opinii, ponad 90 procent, udało się uwzględnić poprzez opracowanie czterech nowych wariantów społecznych - mówi Joanna Rarus.

Na etapie Studium korytarzowego analizowanych było osiem wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Do dalszych prac projektowych wybrano cztery warianty, w tym dwa warianty społeczne. Każdy z wybranych wariantów opiera się na innym sposobie połączenia projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19: wariant W1 - brak połączenia, wariant W4 - budowa łącznika umożliwiającego połączenie z S19 za pomocą węzła Krosno Południe, wariant W5 - budowa nowego węzła na S19, wariant W6 - wykorzystanie węzła Krosno Północ.

Obecnie rozpoczęto etap Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, który uszczegółowi rozwiązania projektowe. Zostanie także wykonana inwentaryzacja przyrodnicza oraz rozpoznanie geologiczne podłoża. W okresie wakacyjnym planowane są kolejne spotkania z mieszkańcami, na których zostaną przedstawione szczegółowe rozwiązania projektowe rekomendowanych wariantów przebiegu.

- Po zebraniu opinii, spostrzeżeń oraz uwag mieszkańców i władz samorządowych, uwzględniając także wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, warunki gruntowe oraz wskaźniki ekonomiczne, zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dopiero po jej uzyskaniu, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Miejsca Piastowego - tłumaczy Joanna Rarus.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż DK28 stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na ruch transportu ciężkiego z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Realizacja obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miast z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo usprawni ona transport samochodów osobowych na kierunku Jasło - Sanok. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości.

Tymczasem, jak poinformował wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik na FB, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w pismach skierowanych m.in. do przedstawicieli Rządu RP i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyraził zdecydowany sprzeciw wobec zmiany nazewnictwa węzłów drogi ekspresowej S 19 z dotychczas używanych "Węzeł Iskrzynia" i "Węzeł Miejsce Piastowe" na "Krosno Północ" i "Krosno Południe".

- Szczególnie Miejsce Piastowe, które ze względu na przecinanie się w jego obrębie dróg krajowych DK 28 i DK 19, przyszłe usytuowanie obwodnicy i węzła budowanej S 19 wraz z drogami dojazdowymi, a także ze względu na potencjał kulturowy (m.in. centrum dziedzictwa bł. Bronisława Markiewicza) powinno dać nazwę projektowanemu węzłowi. Nadanie nowych nazw, tj. "Krosno Północ" i "Krosno Południe" w miejsce "Iskrzynia" i "Miejsce Piastowe" nie znajduje żadnego uzasadnienia. Już teraz wywołuje u mieszkańców zainteresowanych gmin niezadowolenie z powodu instrumentalnego traktowania, a w przyszłości spowoduje komplikacje w użytkowaniu drogi ekspresowej - napisał wicestarosta Andrzej Guzik.

[AKTUALIZACJA]


Końcem marca br. do wójt gminy Miejsce Piastowe trafiła odpowiedź z rzeszowskiego oddziału GDDKiA w sprawie użytych nazw "Krosno Północ" na połączeniu S19 i DK19 i "Krosno Południe" na skrzyżowaniu S19 z DK28. Otóż zostały one wprowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych, które stosuje się przy opracowywaniu projektów stałej organizacji ruchu.

- Zgodnie z obowiązującymi zasadami nadawania nazw węzłom drogowym, węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadającymi istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne. W szczególności tymi miastami są miasta z listy aktualnych miast wojewódzkich oraz miasta z listy miasta wojewódzkich w latach 1975-1998. W przypadku zlokalizowania w pobliżu danego miasta liczby węzłów drogowych od dwóch do czterech, należy stosować nazwę węzła składającą się z nazwy miasta i nazwy określenia położenia geograficznego części miasta, do której prowadzi droga wychodząca z tego węzła - czytamy w piśmie podpisanym przez Wiesława Sowę, zastępcę dyrektora oddziału w Rzeszowie GDDKiA.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.