Władze województwa podkarpackiego zareagowały na wypowiedzi burmistrza Rymanowa dotyczące budowy chodników przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Rymanów.
Pełna treść informacji przesłana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

W nawiązaniu do ostatnich wypowiedzi burmistrza Rymanowa dotyczących budowy chodników przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Rymanów, jestem zmuszony się do nich odnieść, ponieważ ich treść nie do końca jest precyzyjna lub niedookreślona, co czytelników i odbiorców może wprowadzać w błąd i wykreować błędną opinię na ten temat.

Zasady realizacji wybranych zadań na sieci dróg wojewódzkich ustalone zostały w uchwale Zarządu Województwa Nr 342/6728/21 z dnia 7.12.2021r. Zgodnie z tymi zasadami budowa chodników przy drogach wojewódzkich podejmowana jest jako zadanie wspólne samorządu województwa i samorządu gminy, przy czym możliwości realizacyjne determinowane są dostępnością środków finansowych. Podkarpackie gminy doskonale znają te zasady i szeroko współpracują w trym zakresie z województwem. Znajomość zasad, a także wiedza o wysokości środków dostępnych na budowę chodników w budżecie województwa, pozwala samorządom gminnym na racjonalne planowanie wydatków przeznaczanych na ten cel w zakresie przygotowania dokumentacji projektowych, a następnie wykonania robót budowlanych. Zdecydowana większość gmin przyjmuje tę formę współpracy od lat praktykowaną przez zarząd województwa i PZDW.

W związku z powyższym żadna gmina nie może oczekiwać, że współpraca z nią będzie traktowana indywidualnie, zarówno w kwestii wysokości nakładów finansowych czy zakresu wykonywanych prac.

Biorąc powyższe pod uwagę, część wypowiedzi burmistrza Rymanowa o "bezduszności Marszałka i Zarządu Województwa" są krzywdzące, podparte nieprecyzyjnymi argumentami. Oczekiwania dotyczące budowy chodników i modernizacji dróg wojewódzkich w zakresie wielokrotnie przekraczającym możliwości wynikają z przyjętych i stosowanych od wielu lat zasad.
Nie jest też prawdą, że przez 15 lat nic w kwestii chodników przy drogach wojewódzkich w gminie Rymanów nie zostało zrealizowane. W ostatnich dwóch latach powstał chodnik w miejscowościach Wróblik Szlachecki, Królik Polski i Posada (ostatnia inwestycja jeszcze trwa) na co budżet województwa przeznaczył ponad 600 tys zł. Od 2011 roku z budżetu województwa na inwestycje drogowe przy drogach wojewódzkich w gminie przekazano prawie 2,7 mln zł. Na odnowy nawierzchni i remonty chodników ponad 4,6 mln zł (lata 2012-2020).

Zgłoszenie budowy chodników przy drogach wojewódzkich do Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" było autonomiczną decyzją samorządu gminy Rymanów. Podobnie postąpiły też inne samorządy gmin, uznając, że chodniki wybudowane w ramach tych środków służyć będą przede wszystkim mieszkańcom, a jednocześnie wyborcom ich władz. Tylko w ostatnim naborze programu środki uzyskane przez podkarpackie gminy skierowane na realizację zadań na drogach wojewódzkich przekroczyły łącznie 40 mln zł. Samorząd województwa finansuje wymagany wkład własny do projektu. W przypadku budowy chodnika w Rymanowie-Zdroju i w Ladzinie jest to kwota 717,5 tys. zł.

Województwo Podkarpackie zarządza siecią dróg o łącznej długości przekraczającej 1700 km, z czego na terenie Gminy Rymanów nieco ponad 24 km. Średni ruch pojazdów na sieci dróg wojewódzkich to poziom 4968 pojazdów/dobę. Na drogach wojewódzkich w gminie Rymanów poziom ten waha się od 2123 Poj/dobę do 4790 Poj/dobę więc na każdym odcinku jest poniżej średniej. Samorząd Województwa w swoich działaniach uwzględnia potrzeby mieszkańców całego województwa starając się jak najefektywniej wykorzystać dostępne środki finansowe. Zadania w zakresie dróg publicznych realizowane są we wszystkich gminach przez które przebiegają drogi wojewódzkie, a rozmiar potrzeb znacząco przekracza możliwości budżetu województwa, nawet wspieranego przez inne samorządy.


Tomasz Leyko
Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.