Gmina Rymanów za blisko 11,5 mln zł wybudowała 4,5 km chodników przy drogach wojewódzkich 887 i 889. Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo wykonano kosztem zaniechania swoich zadań.
Władze gmina Rymanów od wielu lat występowały do Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z prośbą o budowę oczekiwanych przez mieszkańców, szczególnie dzieci uczęszczające do szkół, ciągów pieszych przy DW 887 we Wróbliku Szlacheckim, Milczy, Króliku Polskim oraz przy DW-889 w Sieniawie.

Burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec mówi, że starania te trwały od 15 lat. Gmina Rymanów wykonała ze swoich środków dokumentację projektową, co miało być początkiem realizacji przez samorząd Województwa Podkarpackiego blisko 8 km zaprojektowanych chodników wzdłuż ww. dróg.

- Niestety Marszałek i Zarząd Województwa Podkarpackiego pozostawali bezduszni na wszelkie prośby w tym zakresie zarówno samorządu gminy jak i mieszkańców, których zbywano w sposób niegodny postawy instytucji, która ma służyć ludziom i traktować ich w sposób jednakowy i sprawiedliwy. Mając na uwadze powyższe, gmina Rymanów, kosztem zaniechania swoich zadań drogowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców, wybudowała 4,5 km ciągów pieszych, w ciągu 6 miesięcy tego roku, przy DW-887 we Wróbliku Szlacheckim i Milczy oraz w Króliku Polskim, a także przy DW- 889 w Sieniawie - zaznacza burmistrz Wojciech Farbaniec.

Chodnik we Wróbliku Królewskim

Z kwoty blisko 11,5 mln zł, 7.950.000 zł stanowiły środki pozyskane przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Ład Polski, a z środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel 3.470.394,91 zł. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie podjęta została uchwała o przekazaniu tego majątku w formie pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

- Ogółem gmina Rymanów w latach 2014-2022 wydatkowała kwotę 14.413.607,99 zł na inwestycje związane z drogami wojewódzkimi kwotę nie uzyskując w zamian prawie nic od ,,obdarowanych". Mieszkańcy Wróblika Szlacheckiego i Sieniawy oczekują na wykonanie nakładek asfaltowych na DW 887 i 889 w swoich miejscowościach. Czy się doczekają w ramach zrównoważonego rozwoju województwa? Trudno powiedzieć, mając na uwadze dotychczasowe zainteresowanie władz samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie tą częścią regionu - dodaje Wojciech Farbaniec.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.