Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy (PRRP) w Krośnie. W związku z upływem kadencji poprzedniej rady, powołana została nowa. Czym się zajmuje PRRP?
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach związanych z rynkiem pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rynku pracy oraz przedstawiciele samorządów działających na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu. Powiatowe rady rynku pracy opiniują także celowość realizacji programów specjalnych, proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych, celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W składzie nowych władz Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie na III kadencję wchodzą: wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik - przewodniczący; zastępca prezydenta Krosna Tomasz Soliński - wiceprzewodniczący oraz Iwona Stefanik, Jacek Bajda, Krzysztof Fal, Jacek Gorczyca, Stanisław Kozielec, Ignacy Puchta, Jan Wnęk, Rafał Woźniak, Janusz Znój i Jerzy Żochowski.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie wynika, że rok 2022 jest kolejnym rokiem, w którym na urzędy pracy nałożono dodatkowe zadania. Od 2020 roku PUP realizuje oprócz zadań podstawowych, te związane z łagodzeniem skutków gospodarczych pandemii Covid - 19. Ponadto z uwagi na inwazję Rosji na Ukrainę weszła w życie Ustawa, która reguluje kwestie związane z zatrudnieniem. Obywatele Ukrainy mają taki sam dostęp do rynku pracy i usług publicznych służb zatrudnienia jak obywatele polscy. Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia oferowanych przez urząd. Mogą m.in. odbyć staż, szkolenie czy pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej. Jak wynika ze sprawozdania na dzień 31.08. br. na terenie działania PUP w Krośnie, czyli powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna, 49 obywateli Ukrainy zarejestrowano jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy, na staże skierowano 37 osób, udzielono 1 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 12 obywateli Ukrainy skierowano na kurs języka polskiego, 3 osoby otrzymały dotację na założenie spółdzielni socjalnej.

Mimo zaistniałej sytuacji rejestrowane bezrobocie nie wzrosło i na koniec lipca 2022 roku stopa bezrobocia wynosiła w kraju 4,9 %, a w województwie podkarpackim 7,3 %.

W ramach tarczy antykryzysowej od 01.04. 2020 r. do 31.08.2022 r. wypłacono ok. 78 mln zł na pożyczki, dofinansowania do kosztów działalności i do wynagrodzeń pracowników oraz na dotacje dla małych i mikro przedsiębiorstw.

W stosunku do poprzedniego roku i stanu na koniec sierpnia liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 435 osób. Na koniec sierpnia 2022 roku w rejestrze PUP w Krośnie zarejestrowanych było 2605 osób bezrobotnych, z czego 1498 to kobiety. W powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie stopa bezrobocia na koniec sierpnia wynosiła 3,9 % (w Polsce 4,9 %, w powiecie krośnieńskim 5,1 % natomiast w mieście Krośnie 2,5 %). Na koniec sierpnia 2022 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie znajdowało się 1857 osób z powiatu krośnieńskiego, w tym 1073 kobiety.

W tym roku PUP w Krośnie realizuje programy, których głównym celem jest aktywizacja osób bezrobotnych. Jednym z nich jest projekt skierowany do osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób do 29 roku życia. Dotyczy to osób, które pozostają bez pracy i nie kształcą się a także nie uczestniczą w szkoleniach. Kolejny projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy. Celem głównym projektu, który będzie realizowany do końca grudnia 2022 r., jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.
W trakcie realizacji jest także program pilotażowy "Pora na pracę" realizowany w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina". Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

~retoryk

17-09-2022 18:01 27 37

Jedno pytanie - PO CO podatnik musi łożyć na większość urzędów? Korwin jednak miał rację. WSZYSTKO sprywatyzować - ależ bylibyśmy państwem bogaczy. Polacy udowodnili po 89 r., że gdy się im nie przeszkadza, potrafią robić biznes w każdych warunkach. Ale cóż - socjalistyczna ruina postępuje, więc daj Boże, znów konieczne będzie sprzyjanie, nie niszczenie prywatnej inicjatywy.
Odpowiedz

~Kasia

17-09-2022 09:40 33 36

Nie trzeba być geniuszem, aby ocenić skąd ta niska bezrobotność. Świeżej krwi potrZebujecie - a nie dobrych zmian przez dodanie kilku nowych znajomych. Biuro pracy w krosnie jest dla ludzi którzy nie chcą nigdy znaleźć pracy.
Odpowiedz

~Kasia

17-09-2022 09:34 27 39

Jakiś czas temu byłam zmuszona szukać pracy, rozważałam tez założenie swojej działalności na która potrzebowałabym dodatkowych $. W lutym w Krosnie wszystkie dofinansowania są rozdane. Dla znajomych. Bardzo ciesze się ze wyprowadziłam się z tego miasta. PS jak powiedziałam ze nie jestem zainteresowana praca na umowę zlecenie za najniższa krajowa- to Pani mi powiedziała ze „niektórzy tak pracują całe życie” i z jak nie pójdę na rozmowę to wykreśla mnie z listy bezrobotnych- tak tez się stało .
Odpowiedz

~in flames

16-09-2022 19:47 26 34

To zdjęcie z klubu AA?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.