LXXI sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2023 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023 - 2038.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Jedlicze
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2023 rok.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlicze za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Jedlicze za usługi w zakresie odpadów komunalnych.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jedlicze do realizacji projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.