LXX sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 14 września 2023 roku o godzinie 15:15 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Chorkówka z dnia 31 lipca 2023 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wójta Gminy Chorkówka z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
6. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia w Gminie Chorkówka za 2022 r.
7. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie:
- przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- przeprowadzenie wyboru ławników.
8. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
9. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LXX/522/2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
b) Podjęcie uchwały Nr LXX/523/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do 2030 roku.
c) Podjęcie uchwały Nr LXX/524/2023 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo w miejscowości Zręcin.
d) Podjęcie uchwały Nr LXX/525/2023 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Chorkówka.
e) Podjęcie uchwały Nr LXX/526/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Chorkówka.
f) Podjęcie uchwały Nr LXX/527/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka".
g) Podjęcie uchwały Nr LXX/528/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat.
h) Podjęcie uchwały Nr LXX/529/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
i) Podjęcie uchwały Nr LXX/530/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
10. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
12. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.