Studenci PWSZ w Krośnie oficjalnie rozpoczęli wczoraj nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się w auli uczelni przy ul. Dmochowskiego i rozpoczęło ją odśpiewanie XIII wiecznego hymnu "Gaude Mater Polonia".
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbyła się w poniedziałek 5 października.

Główna uroczystość odbyła się w auli przy ul. Dmochowskiego, tradycyjnie rozpoczęło ją odśpiewanie XIII wiecznego hymnu "Gaude Mater Polonia". Wcześniej odbyła się Msza Święta w Bazylice Kolegiackiej "Fara" w Krośnie.

Były wystąpienia rektora prof. dr hab. Grzegorza Przebindy, Przewodniczącego Konwentu Piotra Przytockiego, zaproszonych gości oraz uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Wręczono odznaczenia państwowe i nagrody.Rok akademicki 2015/2016 jest siedemnastym rokiem akademickim w historii szkoły. Uczelnia oferuje naukę na 16. kierunkach studiów. W tym roku utworzyła dwa nowe kierunki - Górnictwo i geologia oraz Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Łącznie w dziewięciu kierunkach inżynierskich oraz siedmiu licencjackich studiuje ponad 2500 studentów.