Blisko 500 tys. zł kosztował remont drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów, na odcinku od Chorkówki do Leśniówki.
Prace trwały niespełna trzy miesiące. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na długości 2500 mb, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego.

Oficjalny odbiór odbył się 24 listopada w obecności wicestarosty krośnieńskiego Adolfa Kasprzyka, urzędującego członka Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika, wójta gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego oraz przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Droga od lat wymagała pilnego remontu. Jest to ważny odcinek głównie dla lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy i partycypowaniu w kosztach oraz dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udało się inwestycję zrealizować.