W ubiegłym tygodniu krośnieńscy i jasielscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wykorzystywania w służbie paralizatorów.
Sierż.sztab. Grzegorz Lisowski i asp.sztab. Adam Pasztyła - instruktorzy taktyk i technik interwencji policyjnych przeprowadzili zajęcia z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W szkoleniu uczestniczyło 8 funkcjonariuszy z dwóch podkarpackich jednostek policji - Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

szkolenie z użycia paralizatora

Dwudniowy kurs odbył się w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego i objął następujące tematy: podstawy prawne użycia i wykorzystania tasera jako środka przymusu bezpośredniego, budowa i właściwości paralizatorów, sposób ich użycia oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Mundurowi zapoznali się w jakich sytuacjach zasadne jest użycie tego środka przymusu bezpośredniego i pod okiem instruktorów opanowali taktykę użycia tasera. Dwudniowe szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym.