Prawie 400 pierwszoklasistów z 11 krośnieńskich szkół podstawowych otrzymało odblaski w ramach akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny".
W czwartek 21 września w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyło się spotkanie podczas którego dzieci z 11 krośnieńskich szkół podstawowych otrzymały odblaski ufundowane przez Prezydenta Miasta Krosna oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie i kolorowankę "Wychowanie Komunikacyjne". Przedstawiciele szkół odebrali na wyposażenie odblaskowe chusty, które poprawią bezpieczeństwo najmłodszych podczas różnego rodzaju wyjść.

odbiór odblasków

Dodatkową atrakcją spotkania były konkursy i zabawy na temat przepisów ruchu drogowego zorganizowane przez przedstawicieli straży pożarnej i policji. Poprawne odpowiedzi były nagradzane dodatkowymi upominkami. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem "Z Zuzą i Bimbkiem bezpiecznie" opowiadające o zagrożeniach czyhających na dzieci w drodze z domu do szkoły.

Z Zuzą i Bimbkiem bezpiecznie

Akcja "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" realizowana jest w ramach programu Prezydenta Miasta Krosna "Dorastam Bezpiecznie". Jego celem jest przede wszystkim podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkoły i poza jej obrębem oraz zapobieganie zagrożeniom, na jakie narażony jest dorastający młody człowiek