W krośnieńskiej komendzie policji odbyła się roczna odprawa, na której podsumowano pracę mundurowych w minionym roku.
W uroczystej odprawie jaka odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu krośnieńskiego oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

odprawa roczna Krosno policji

Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła podsumował efekty pracy funkcjonariuszy w prowadzonej przez siebie jednostce. Podczas wystąpienia podkreślił wysoki poziom współpracy z władzami samorządowymi oraz przedstawił strategię działań komendy w bieżącym roku.

Odprawa roczna policji

W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście gratulowali policjantom osiągniętych wyników w służbie, deklarując chęć budowania wielopłaszczyznowej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa, podsumowując odprawę, pozytywnie ocenił działalność krośnieńskiej jednostki. Wyraził przekonanie, że dobre wyniki osiągnięte w minionym roku staną się motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy funkcjonariuszy w roku bieżącym.

Statystyki

- 2213 interwencji domowych (630 przypadków stwierdzono przemoc rodzinną i wdrożono procedurę "Niebieskiej karty")
- 855 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń (338 zgłoszeń zostało potwierdzonych)
- 35 wypadków (12 ofiar śmiertelnych, 35 osób rannych, 5 wypadków spowodowały osoby nietrzeźwe)
- 1635 kolizji drogowych (18 kolizji spowodowanych przez osoby nietrzeźwe)
- 11567 wykroczeń na drogach (1706 pouczeń, 9034 mandatów karnych)
- 37608 kontroli trzeźwości kierujących (83 kierowców pod wpływem alkoholu)
- 291 zatrzymanych praw jazdy (51 za jazdę pod wpływem alkoholu, 194 za przekroczenie dozwolonej prędkości)
- 8280 stwierdzonych przestępstw ogółem, 7805 przestępstw wykrytych (wykrywalność 94,3%)