Orange Polska planuje budowę szybkiego światłowodowego internetu w Krośnie. Podpisano stosowne porozumienie.
Porozumienie między Orange Polska a władzami Krosna ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla inwestycji, dzięki którym w mieście zostanie zbudowana sieć superszybkiego internetu światłowodowego.

Współpraca pozwoli skrócić czas wykonania robót technicznych, a także przeprowadzić badania popytu, które będą podstawą do rozszerzenia zakresu inwestycji o te gospodarstwa, które wykażą zainteresowanie dostępem do internetu.

Dostępność infrastruktury światłowodowej daje wiele wymiernych korzyści. Lokalnym przedsiębiorcom umożliwia działanie na globalnym rynku, obniża koszty funkcjonowania a także ułatwia kontakt z administracją państwową i klientami. Zwiększa też konkurencyjność i potencjał firm. Użytkownicy domowi bez problemu mogą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych internetowych multimediów - aplikacji, gier sieciowych, telewizji i filmów w najwyższej jakości 4K, a także edukacji i narzędzi zdalnej pracy. Dzięki nieograniczonym możliwościom rozwoju, światłowód zaspokoi ich obecne i przyszłe oczekiwania. Wykorzystywana w nim technologia jest "odporna na przyszłość", a jej możliwości są dużo większe niż te, które są obecnie wykorzystywane.

Udostępnij ten artykuł znajomym: