W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie powstanie Centrum Symulacji Medycznej.
Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie uzyskał dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu POWR.05.03.00-00-0076/17, w wysokości: 2 437 232,14 zł. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo, w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz wyszkolenie kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników technicznych na potrzeby jego funkcjonowania. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci: studentki/ci kierunku Pielęgniarstwo, kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo, kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjno - techniczni.

Symulacja medyczna to nowy dział w edukacji medycznej wykorzystujący wirtualnie kreowaną rzeczywistość i technologie teleinformatyczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w maksymalnie zbliżonych do realistycznych warunkach. Edukacja studentów za pomocą nowego narzędzia jakim jest symulator wysokiej wierności i symulacja medyczna pozwoli kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo na praktyczne wykonanie procedur inwazyjnych z możliwością popełniania błędów i ukazywania ich konsekwencji w warunkach symulowanych. Zakupione zawansowane symulatory będą wiernie naśladować człowieka i jego parametry, między innymi mogą realistycznie kaszleć, wymiotować sztuczną treścią pokarmową, krwawić sztuczną krwią, pocić się, czy też zmienić szerokość źrenicy oka pod wpływem działania światła. Nauczyciel może konstruować różne scenariusze np.: pacjent z krwawieniem podpajęczynówkowym, pacjent z kwasicą ketonową w przebiegu cukrzycy, pacjent z tamponadą serca, które będą uczyć studenta poprawnego działania.

PWSZ Krosno

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to między innymi:
- zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej,
- opracowanie podręcznika z zakresu symulacji medycznej,
- organizacja sympozjum w zakresie symulacji medycznej,
- wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2020 r., pozwoli polepszyć praktyczne przygotowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo do aktywności zawodowej. Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej planowane jest na październik 2018, tak aby przyjęci kandydaci na studia rozpoczęli kształcenie w nowo wyremontowanych i wyposażonych laboratoriach symulacji.

Wykorzystanie symulatorów wysokiej wierności pozwala zarówno powszechne jak i rzadkie patologie wielokrotnie przećwiczyć w przebiegu procesu kształcenia. Po zakończeniu zajęć scenariusza, działania wykonywane przez studentów będą omawiane w trakcie debriefingu. Ten element kształcenia pozwala na przeanalizowanie toku pracy oraz uzmysłowienie osobom ćwiczącym popełnianych błędów, ich skorygowanie w trakcie kolejnych scenariuszy celem osiągnięcia perfekcji.

Nauczanie metodą symulacji medycznej daje możliwość lepszego przygotowania studentów kierunku pielęgniarstwo do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, poprzez ciągłe powtarzanie praktycznych umiejętności oraz ich ocenę i analizę, a to wyraźnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pacjenta. Wdrażana metoda nauczania pomoże wzmocnić kompetencje, które stanowić będą o konkurencyjności absolwentów PWSZ w Krośnie w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

Udostępnij ten artykuł znajomym: