Gmina Miasto Krosno przystąpiła do przygotowania nowego projektu parasolowego dla Mieszkańców, w zakresie wymiany kotłów opalanych węglem lub drewnem na nowoczesne i ekologiczne gazowe kotły kondensacyjne.
Projekt będzie składany w ramach konkursu ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, poświęconego poprawie jakości powietrza, w którym istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 85%.

- Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła", zakłada zastąpienie starych nieefektywnych kotłów centralnego ogrzewania i pieców na węgiel i drewno, nowoczesnymi gazowymi kotłami kondensacyjnymi. Ponadto w ramach przygotowywanego projektu możliwe będzie sfinansowanie przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, modernizacja węzłów cieplnych w budynkach oraz przyłączenie do bloków ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej, połączone z likwidacją term gazowych w mieszkaniach. Jest to kolejny projekt, poza obecnie realizowanym projektem związanym z wymianą kotłów węglowych i opalanych drewnem, na ekologiczne kotły na biomasę, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Krośnie. Ogłoszony konkurs stwarza niepowtarzalną szansę na pozyskanie znaczącej dotacji, dzięki której Mieszkańcy Krosna będą mogli znacząco poprawić efektywność ogrzewania, komfort a nie rzadko także bezpieczeństwo - podkreśla dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

- Warto zaznaczyć, że z dotacji mogą skorzystać wyłącznie Mieszkańcy Krosna tj. osoby fizyczne zamieszkujące domy jednorodzinne oraz Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe - występujące o dotację w imieniu mieszkańców.
W projekcie nie mogą brać udziału właściciele nieruchomości, którzy w obecnie realizowanym projekcie parasolowym "Czysta Energia” ubiegali się o dotację na kotły opalane biomasą lub gruntowe pompy ciepła - w tym zakresie trwa postępowanie przetargowe, którego wyniki będą znane pod koniec sierpnia br. Wytyczne konkursu nie pozwalają na dofinansowanie wymiany starego kotła gazowego na nowy, jednak alternatywą dla tych Mieszkańców może być przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej
- zaznacza Tomasz Soliński.

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców Krosna zainteresowanych wymianą źródła ciepła na spotkania informacyjne, które odbędą się odpowiednio dla:
- mieszkańców domów jednorodzinnych: (gazowe kotły kondensacyjne i przyłącza do sieci miejskiej): 25 lipca (środa) godz. 18:00 - Dzielnicowy Dom Ludowy w Suchodole, ul. Grunwaldzka 12 oraz 26 lipca (czwartek) godz. 18:00 - Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance, ul. Decowskiego 46;
- mieszkańców budynków wielorodzinnych, Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości (likwidacja indywidualnych piecyków gazowych–przyłączenie do ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacja istniejących węzłów cieplnych, wymiana starych nieefektywnych przyłączy ciepłowniczych) - 25 lipca 2018 r., o godz. 16:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

- Głównym celem naszych działań jest poprawa jakości powietrza w mieście, poprzez wyeliminowanie z użytkowania starych nieefektywnych pieców centralnego ogrzewania tzw. śmieciuchów. Likwidacja term grzewczych do ciepłej wody w blokach – daje niepowtarzalną szansę na zlikwidowanie zagrożenia zaczadzeniem. W naszym mieście miało miejsce wiele przypadków zatrucia tlenkiem węgla pojedynczych osób a nawet całych rodzin, w tym również przypadki śmiertelne. Przyłączenie do ciepłej wody z sieci miejskiej w wielu przypadkach związane jest koniecznością wymiany kilku płytek ściennych w mieszkaniu. Wysokie dofinansowanie do 85% powoduje, że środki z funduszu remontowego mogą być wykorzystane na inne cele poprawiające stan techniczny budynków - zaznacza Iwona Walaszczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Krosna.

- Wszystkich zainteresowanych, chciałbym poinformować, że deklarację udziału w projekcie, będzie można składać do 14 sierpnia, ponieważ po tym okresie zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna u zadeklarowanych mieszkańców i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o zakresie projektu ujętego we wniosku aplikacyjnym, który należy złożyć w konkursie do 27 września br. Wyniki konkursu mają być znane przed końcem marca 2019, stąd możemy przyjąć, że w przypadku pozyskania dofinansowania, realizacja projektu nastąpi w latach 2019 i 2020 - zauważa dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Wszelkie informacje na temat przygotowywanego projektu można uzyskać na stronie internetowej www.krosno.pl/czyste-powietrze a także w Wydziale Ochrony Środowiska, który koordynuje przygotowanie projektu, pod numerami telefonu: 13 474 3666, 13 474 3656.

Ocena